כתבה אודות סיפורי סבתא בעיתון רמת הנגב

קטגוריות:המלצות
moostash

אתר חדש שהקים לאחרונה נתאי פרץ, בן קיבוץ רביבים יאפשר לכם וישמר את חווית המשפחה לטובת הדורות הבאים במתכונת של סרט דוקומנטרי משפחתי.

אחרי שאנחנו מאבדים אדם יקר אנו שואלים את ﬠצמנו, למה לא תיﬠדנו את סיפור החיים שלו. למה לא צילמנו אותו קצת יותר והשארנו לדורות הבאים זיכרון קצר שגם הם לא ישכחו אותו.

נתאי פרץ מקיבוץ רביבים. החליט לﬠשות מﬠשה. לאחרונה הוא הקים אתר אינטרנט שמציﬠ בתשלום את כישוריו המקצוﬠיים לכל אדם שרוצה להנציח את תולדותיו ולשמר את ﬠלילת המשפחה לטובת הדורות הבאים במתכונת של סרט דוקומנטרי משפחתי.

נתאי הקים את בית ההפקה “סיפורי סבתא" לתיﬠוד סיפורי חיים וסרטים משפחתיים. את ההשראה והניסיון. מספר פרץ.
הוא קיבל במהלך ﬠבודתו במכון למורשת בן גוריון. שם. יחד ﬠם ﬠנת שרגאי. המרכזת את הפרויקט. השתתף במפﬠל “והנוח לבנו" לתיﬠוד סיפורי החלוצים והמייסדים בנגב.

"אני תושב שזה נפלא. שיש אצלנו באזור תודﬠה היסטורית כל כך מפותחת. ושהמוﬠצה האזורית. יחד ﬠם המכון למורשת בן גוריון. דואגת לתﬠד את סיפורי החיים יוצאי הדופן של מקימיה".
במהלך הﬠבודה. מספר נתאי. "נחשפתי לסיפורים מﬠניינים ומרגשים. כמו הסיפור של וותיקי קיבוץ משאבי שרה. שהביאו את הוריהם לחג "ההשתרשות" וסופה חול איומה גרמה להורים למרר בבכי ﬠל בניהם שבחרו במקום כה נידח לחיות בו.

"סיפור נוסף ראוי לציון שנתקלתי בו במהלך ﬠבודתי הוא סיפורו של י'. שתוך כדי הכנת הסרט ﬠל חייו התברר לנו ששימש כסוכן מוסד. ויצא לשליחויות ﬠלומות במדינות אוייב שונות בשנות החמישים והשישים.
מה שהיה הכי מדהים בסיפור הזה היה 
שי. כשושואיסט' אמיתי לא סיפר לנו זאת במהלך הראיון. גילינו זאת מתוך ﬠובדות ורמזים שונים שהיו פזורים בסיפורו. אפילו חבריו לישוב לא ידﬠו ﬠל ﬠיסוקו זה. ﬠד כדי כך הוא שמר ﬠל החשאיותֵ ”.

היא חוויה אישית מאוד. "לפני שנה נפטרה באופן פתאומי אמי. 'נגני פרץ ז"ל. לא וצא לי לראיין אותה לצﬠרי. או יצאתי. בתמיכתה הנדיבה של קרן המלגות של המוﬠצה האזורית. למסﬠ ברחבי הארץ. במקומות שונים בהם חיה ופﬠלה. זאת הייתה חוויה אישית מטלטלת. מסﬠ פרידה שלי מאמא. המצלמה נתנה לי את התירוץ. לפגוש את כל האנשים הללו. ולשמוﬠ את הסיפורים שמﬠולם לא שמﬠתי לפני כן".

לרוﬠ המזל. מבחינת התיאור המצב אינו כזה בשאר חלקי הארץ. יש את פרויקט התיﬠוד של סטיבן ספילברג. המתאר את סיפוריהם של ניצולי שואה. אך מתמקד בﬠיקר בקורותיהם בתקופה זו. ופחות במכלול החיים.
רוב האנשים שמרגישים כי 
סיפור החיים שלהם ראוי לתיﬠוד. פונים לכתיבת ספר תולדות חיים. זה פתרון טוב. אך למרבה הצﬠר הצﬠירים בימינו מﬠדיפים טלוויזיה ולא ממש קוראים ספרים מסוג זה.

האתר "סיפורי סבתא" הﬠוסק בסוג החי,גור הוה ﬠלה לאוויר לפני כחודש ובו משולבים קטﬠי ווידאו בהשתתפותי של השחקן נמרוד זילברמן. ובלוג. יומן רשת. שבו פרץ משתף את הקוראים בחוויות וסיפורים בהם הוא נתקל. כבר שבוﬠיים לאחר ﬠלייתו לאוויר זכה האתר לביקורת מחמיאה והשיבﬠיתוו ידיﬠות אחרונות שכתב ﬠליו: "בחרנו להציג אותו בפניכם כי בﬠינינו הוא בנוי כמופח לאתרים מסוגו. פרץ כתר לייצר דיאלוג רך ואישי ﬠס הגולשים. השקיע בﬠיצוב. שילב תוכן ﬠרכי. תמונות וקטﬠי וידאו מהארכיון הפרטי של משפחתו, כותב שם בלוג אישי ברוח נוסטלגית. ואם לא די בכך ־ יצר סדרה של קטﬠים מבוימים. בהם שחקן מקצוﬠי מציג כל קטגוריה באתר.
ההיכרות ,גם האתר של פרץ משכיחה לחלוטין את מגמותיו השיווקיות. ומציגה חוויית גלישה חכמה, אסתטית ומרגשת".

Author: